Syrah Saint Cosme 2019 Cotes-Du-Rhone, France 12gl 48btl